GDPR-information

För att kontakta oss erbjuder vi ett kontaktformulär som kan fyllas i. Efter att ha fyllt i detta formulär kommer uppgifterna från detta formulär att vidarebefordras till LKAB Minerals för vidare bearbetning. Genom att fylla i informationen på formuläret tillåter webbplatsbesökarna LKAB Minerals att samla in personuppgifter för att kontakta dem.

Personuppgifter som samlas in från formuläret hanteras i enlighet med EU: s dataskyddsdirektiv, även känt som GDPR. Direktivet reglerar hanteringen av personuppgifter för alla företag och organisationer som behandlar personuppgifter. För mer information om hantering av personuppgifter, kontakta GDPR-representanten på LKAB Minerals via marketing@lkab.com.

Du kan också ladda ner GDPR-riktlinjerna från LKAB Minerals webbplats.