LKAB återvinner nu gruvavfall i en ny pilotanläggning

30 april 2020

I ReeMAP-projektet utvecklar LKAB teknik för att förädla gruvavfall till mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips.

Det första steget är att i Malmfälten producera apatitkoncentrat, vilket man nu gör i en nyligen driftsatt pilotanläggning.

– De två verk som vi planerar att bygga i Kiruna och Malmberget kommer tillsammans kunna producera ca 400 000 ton apatit årligen berättar Ulrika Håkansson, projektledare för ReeMAP-projektet.

Ett brett LKAB-samarbete

Projektet drivs som ett teknik- och affärsutvecklingsprojekt av LKAB Minerals men engagerar resurser och kompetens från hela organisationen och särskilt från process- och teknikutveckling. Erik Niva är 1:e forskningsingenjör och arbetar med processutvecklingen i pilotanläggningen. Han berättar att man både processar avfallssand från anrikningsverken och det så kallade mullavfallet från sovringen som man då maler först.

Producerar apatit

Erik Niva, Senior Research Engineer, arbetar med processutveckling vid pilotanläggningen. Han förklarar att både avfall från koncentrationsanläggningen och avfall från sorteringsverksamheten bearbetas, varav den första males.

— Vi anrikar det genom några olika steg för att framställa ett apatitkoncentrat. Flotation är den centrala processen där vi tillsätter en samlarreagens som attraheras till ytan på apatitkornen där den fäster sig. Reagensen gör att apatitkornen fastnar på de luftbubblor som vi introducerar i flotationscellen. Apatiten följer sedan med luftbubblorna till ytan, där det bildas ett skum som vi tar hand om och torkar, säger Erik Niva.

Framgångsrika tester

— Produktionen i pilotanläggningen tillåter kontinuerlig drift i likhet med en fullskaleanläggning och har bekräftat våra tidigare laborationsförsök. Härnäst kommer den mobila anläggningen flyttas till Kiruna för en ny produktionskampanj under hösten, säger Erik Niva.

Tidigare erfarenhet av apatit

LKAB producerade apatit 1978–1988, då lägre halter av apatit i Kirunamalmerna i kombination med ett lågt värde på produkten gjorde att produktionen avvecklades. Därför är nyckeln att själva utveckla kunskap och teknik för att ta tillvara på de värdefulla mineralerna som finns i apatitkoncentratet.

Förstudiefas

— Nästa steg är att med innovativ kemiteknik förädla produkterna till fosforbaserad mineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller. De är utpekade av EU som kritiska råvaror på grund av vårt beroende av dem och avsaknad av inhemsk produktion. I processen kommer också stora mängder rent gips och fluor produceras. Vi är nu inne i en intensiv fas i förstudien där vi både utvecklar tekniken och tittar på bästa plats för att anlägga denna nya högteknologiska industri. Men det får vi berätta mer om senare, just nu vill jag lyfta det framgångsrika arbetet med pilotanläggningen för apatit, säger Ulrika Håkansson.