LKAB går vidare med nya metoder för att utvinna kritiska råmaterial ur gruvavfall

13 januari 2020

Förstudien för LKAB:s projekt, som ska industrialisera en process där kritiska råmaterial som fosfor och sällsynta jordartsmetaller utvinns ur gruvavfall, går vidare med att utvärdera och jämföra flera möjliga produktionstekniker och samarbetspartners.

Från projektstarten 2018 har LKAB samarbetat med Easymining, ett
dotterbolag till Ragn-Sells, för att utvärdera möjligheten att industrialisera
deras patenterade teknik för utvinning av fosfor. Det avtal som har reglerat
samarbetet avslutas av LKAB.

Utvärdering av processvägar

– Vi går nu vidare i utvecklingsarbetet och engagerar ett antal möjliga
partners nationellt och internationellt för att utvärdera samtliga processer
som vi har bedömt som intressanta och framkomliga vägar. Vi har alltjämt
fokus på att utveckla en process för LKAB:s materialåtervinning som är
energieffektiv, redo för industrialisering och som producerar rena och
högkvalitativa produkter, säger Leif Boström, direktör för Division
Specialprodukter på LKAB.

Bedömning av produktionsteknik

De produktionstekniker som nu utvärderas används redan i pågående
industriella processer eller kräver mindre del nyutveckling, vilket troligen
innebär att de kan industrialiseras i snabb takt. Efter avslutad förstudie
övergår projektet till förprojektering som ska utgöra grund för ett
investeringsbeslut.

Fosfor, sällsynta jordartsmetaller och gips

Produktionen och förädlingen kommer att ske i två steg. Flotation och
produktion av Apatitkoncentrat kommer att ske i direkt anslutning till
befintlig järnmalmsproduktion i Malmberget och Kiruna. Koncentratet
fraktas därefter med järnväg till en kustnära lokalisering (ej bestämd) där
nästa steg tar vid, att lösa upp apatit och separera fosfor, sällsynta
jordartsmetaller och gips till högkvalitativa och rena produkter.