Nedan finner du de senaste uppdateringarna från ReeMAP-projektet i form av nyheter, pressmeddelanden och videor. Presskontakt, se kontaktsidan.

Lägre gränsvärden för kadmium i livsmedel en fördel för produktion av hållbart mineralgödsel

25 augusti 2021

EU-kommissionen har antagit en förordning om nya lägre gränsvärden för kadmium i vissa livsmedel, som kan gynna LKAB:s planer för att utvinna fosfor ur gruvavfall.

Läs mer

MagnaDense in hand

Cirkulära affärsmodeller en miljardaffär för LKAB

23 juni 2021

Genom att ta hand om våra egna och andras industriella sidoströmmar skapas nya högkvalitativa och miljöeffektiva produkter. ”Mer än en tredjedel av vår industrimineralförsäljning kommer från sekundära råvaruströmmar redan idag, vilket i försäljningsvärde är över en miljard kronor” säger David Högnelid, strategichef Affärsområde Specialprodukter.

Läs mer

LKAB:s prospekteringsresultat bekräftar potential för produktion av fosformineralgödsel och sällsynta jordartsmetaller

31 mars 2021

Efter att ha kraftigt ökat prospekteringen kan LKAB nu bekräfta stora fosfortillgångar som möjliggör en framtida miljardindustri.
– Vi har möjlighet att med en cirkulär produktion förse Europas jordbruk med fossil- och kadmiumfri fosformineralgödsel och den växande elbils- och vindkraftsindustrin med sällsynta jordartsmetaller, säger Leif Boström, direktör Affärsområde Specialprodukter LKAB.

Läs mer

Gruvan, maten och miljön

17 december 2020

Fossilfritt Sverige arbetar med att öka takten i klimatomställningen. Målet är att bygga en stark industri och skapa fler jobb...

Läs mer

ReeMAP video

20 oktober 2020

Efterfrågan på mineral och metaller är högre än någonsin.

Läs mer

Fossilfritt mineralgödsel viktigt för jordbruket

14 oktober 2020

– På vägen mot ett fossilfritt jordbruk är insatsvaror en viktig del. Livscykelanalyser av ett kilo vete visar att så mycket som en tredjedel av koldioxidavtrycket kommer från mineralgödsel, berättar Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson.

Läs mer

EU flag

Lansering av en Europeisk allians för att säkra tillgång till kritiska råmaterial

29 september 2020

Idag lanserar EU en råmaterialallians (European Raw Materials Alliance) som LKAB är en del av. Ambitionen är att säkra tillgång till hållbara råmaterial, avancerade material och processkunskap.

Läs mer

LKAB vill bygga en fossilfri industripark för återvinning av gruvavfall och produktion av kritiska råmaterial

28 september 2020

I ReeMAP-projektet, där teknik för att återvinna gruvavfall utvecklas, har LKAB utökat ambitionen till att också producera insatsvaror, inklusive vätgas, och elektrifiera processerna vilket nästan helt kan eliminera koldioxidutsläppen i processen.

Läs mer

Apatite concentrate in hand

Apatit pilotanläggning – bakom kulisserna video

3 juni 2020

Som en del av ReeMAP-projektet producerar LKAB redan en liten volym apatitkoncentrat i en pilotanläggning.

Läs mer

LKAB återvinner nu gruvavfall i en ny pilotanläggning

30 april 2020

I ReeMAP-projektet utvecklar LKAB teknik för att förädla gruvavfall till mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, fluor och gips.

Läs mer