ReeMAP – dagens avfall blir morgondagens resurser

ReeMAP Industrial Park har ambition att bli ett centrum för kemiteknisk industri i norr som utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik.

Dagens avfall blir morgondagens resurser

Illustration Anders Humlebo/TT Nyhetsbyrån

En industripark med världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner. Gruvavfall blir mineralgödsel, sällsynta jordartsmetaller, gips, och fluor.

Stärker och utvecklar

Etableringen är en europeisk, nationell och lokal angelägenhet. Ny kunskap utvecklas samtidigt som europeisk tillgång till kritiska råmaterial ökar. Industriparken, i samarbete med akademi och det lokala näringslivet, skapar jobb och attraherar unik kompetens som stärker LKAB:s såväl som regionens konkurrenskraft och ger möjlighet till nya samarbeten.

Mål för ReeMAP

ReeMAP-projektets mål är att genom återvinning och förädling av gruvavfall producera:

  • Fosfor motsvarande 5 gånger Sveriges behov
  • Sällsynta Jordartsmetaller 30 % av dagens behov inom EU, upp till 100 % av specifika REE:er
  • Fluor för kemiindustri och medicinapplikationer
  • Gips som räcker till all byggproduktion i Sverige