Apatitproduktion i Malmfälten

Det första steget i återvinningen av gruvavfall till kritiska råmaterial är att producera ett apatitkoncentrat.

Processen är planerad så att avfallssanden från förädlingsverken för järnmalm återvinns innan den placeras på dammarna. Därför behöver apatitverken placeras i direkt anslutning till LKAB:s befintliga produktion i Malmfälten.

Framställning av apatit

Erik Niva, 1:e forskningsingenjör förklarar: – Vi anrikar det genom några olika steg för att framställa ett apatitkoncentrat. Flotation är den centrala processen där vi tillsätter en samlarreagens som attraheras till ytan på apatitkornen där den fäster sig. Reagensen gör att apatitkornen fastnar på de luftbubblor som vi introducerar i flotationscellen. Apatiten följer sedan med luftbubblorna till ytan, där det bildas ett skum som vi tar hand om och torkar.

Pilotanläggning redan igång

En fullskaleanläggning för apatitproduktion skulle i storlek vara liknande de befintliga förädlingsverken för järnmalm.

LKAB producerar som en del av ReeMAP-projektet redan apatitkoncentrat i liten volym i en pilotanläggning, läs mer om detta eller se filmen nedan:

ReeMAP Apatite Pilot Plant videointervju

Miljötillstånd kan orsaka förseningar

Apatitverken är planerade att uppföras inne på LKAB:s befintliga industriområde där gruvavfallet ska återvinnas, ett viktigt första steg för att möjliggöra hela projektet och bidra till ökad miljönytta.

LKAB befinner sig i en miljötillståndsprocess som omfattar nya totaltillstånd för verksamheterna i Kiruna och Malmberget, vilket kan pågå mer än fem år. Förändringar i LKAB:s verksamhet, som att addera ett apatitverk, skulle innebära att hela processen påverkas och kan behöva göras om helt eller i delar vilket riskerar att hindra den pågående järnmalmsproduktionen.

Därför kan miljötillståndsprocessen för apatitverken i Malmfälten fördröja tidslinjen för hela ReeMAP-projektet, läs mer om Tidplan & Utmaningar.