Cirkulär och fossilfri

Elektrifierade processer som drivs av förnyelsebar energi, egen produktion av insatsmedel som svavelsyra, vätgas och ammoniak, och ett råmaterial som är återvunnet.

Det är vår vision för att producera kritiska råmaterial som ökar resurseffektiviteten och minskar utsläpp.

Illustration Apatite production - SE
Illustration Anders Humlebo/TT Nyhetsbyrån

Apatitverk

I direkt anslutning till LKAB:s järnmalmsproduktion förläggs apatitverk som genom flotation producerar ett rent apatitkoncentrat från avfallssanden. Läs mer om apatitproduktion i Malmfälten.

ReeMAP Industrial Park

Apatitkoncentratet transporteras via järnväg till industriparken vid kusten (lokalisering ej beslutad) där det förädlas vidare.

I ReeMAP Industrial Park [länk] löses upp apatiten med saltsyra vilket skapar en ren fosforprodukt och separerar jordartsmineraler och fluorprodukter. Fosfor förädlas sedan med ammoniak till mineralgödsel. Saltsyran regenereras med hjälp av svavelsyra och producerar gips.

Minskar CO2-utsläpp

Den planerade ReeMAP-processen innebär att ingen ny gruva behöver anläggas och ingen malm brytas, det minskar landanvändningen och sparar energi. Här finns uppenbara besparingar av utsläpp men dessa har ej beräknats.

Inom förädlingen av produkter används förnyelsebar energi. Norra Sverige har ett gynnsamt läge med tillgång till storskalig produktion av vatten- och vindkraft.

Egen produktion av insatsmedel är den sista pusselbiten. Här sker en stor del av besparingen gällande koldioxidutsläpp.

Inom förädlingen innebär detta sammantaget besparingar av koldioxidutsläpp upp till 700 000 ton.