Dagens gruvavfall

Målet i all gruvbrytning är att använda så stor del som möjligt av det utbrutna materialet, av såväl ekonomiska som miljömässiga skäl.

Efter brytningen i LKAB:s järnmalmsgruvor förädlas järnmalmen till högeffektiva produkter för stålproduktion.

Värdefull avfallssand

Det som inte är järnmalm, avfallssanden, placeras på dammar. Avfallssanden innehåller värdefulla mineraler som Fosfor, Sällsynta Jordartsmetaller och Fluor.

Avfallsdammarna är en framtida materialbank som innehåller värdefulla mineral.
Foto: Fredric Alm

Innovativ teknik

I projektet ReeMAP vill LKAB utveckla teknik som tillåter oss att ta vara på dessa mineraliseringar och förvandla avfall till värdefulla resurser. En sådan cirkulär affärsmodell kommer sätta en ny global standard för gruv- och mineralföretag.