Lokalisering

Apatitverken placeras i direkt anslutning till befintlig järnmalmsproduktion. Placeringen av ReeMAP Industrial Park är ännu inte bestämd.

Viktiga behov

Vi har identifierat de viktiga behov för ReeMAP Industrial Park. Dessa är:

VadBehov
YtaUpp till 50 ha
JärnvägFör inkommande produkter
HamnFör utgående produkter
EnergiHög anslutningseffekt
Identifierade behov för ReeMAP Industrial Park

Möjliga orter

Idag undersöks primärt om följande orter har kapacitet att svara upp mot behoven:

Localisation
Localisation