Morgondagens resurser – kritiska råmaterial

Mineraler finns överallt omkring oss. Det är faktiskt så att nästan alla produkter och industriella processer är beroende av mineral.

Samtidigt är vi i Europa till stor del importberoende. Att öka vår självförsörjandegrad står högt på agendan nationellt och internationellt.

En växande global befolkning och den gröna omställningen medför dessutom ökande behov av mineral.

Råmaterialstrategi

Därför har EU utvecklat en råmaterialstrategi och identifierat särskilt ”kritiska råmaterial” där riskerna för avbrott av leveranser i kombination med dess ekonomiska betydelse bedöms. Fosfor och Sällsynta Jordartsmetaller är två av råmaterialen på listan.

Förädling av gruvavfall

ReeMAP-projektets mål är att genom återvinning och förädling av gruvavfall producera: 

  • Fosfor motsvarande 5 gånger Sveriges behov
  • Sällsynta Jordartsmetaller 30 % av dagens behov inom EU, upp till 100 % av specifika REE:er
  • Fluor för kemiindustri och medicinapplikationer
  • Gips som räcker till all byggproduktion i Sverige

Läs mer om kritiska råmaterial och EU:s råmaterialstrategi på EU: s webbplats.