På väg mot hållbarhet

LKAB:s ambition är att skapa välstånd genom att vara ett av de mest innovativa, resurseffektiva och ansvarstagande gruv- och mineralföretagen i världen.

LKAB:s järnmalmsgruvor i Norra Sverige är världens största underjordsgruvor för järnmalm och är redan idag bland de mest produktiva och klimateffektiva. Men vi har högre ambitioner. Vi vill vara en industriell ledare på vägen mot att uppnå de globala målen. Nedan är några av våra initiativ.

Sustainable Underground Mining

Framtidens gruva är koldioxidfri, digitaliserad och autonom. För att klara teknikskiftet och minska klimatpåverkan går LKAB, ABB, Epiroc, Combitech och Volvokoncernen samman med målet att sätta en ny världsstandard för hållbar gruvdrift på stora djup, det är fokus för projektet Sustainable Underground Mining.

HYBRIT är ett samarbete mellan LKAB, SSAB och Vattenfall. Målet är en samlad värdekedja för fossilfritt stål. Syftet är att revolutionera stålindustrin genom att ersätta fossila bränslen som olja, kol och koks. Resultatet ska bli världens första fossilfria ståltillverkningsteknologi.

Och i ReeMAP vill vi skapa cirkulära affärsmodeller genom att återvinna gruvavfall till kritiska råmaterial.

Följ vår resa mot hållbarhet här och på lkab.com