LKAB Industripark för kritiska mineraler

ReeMAP Industrial Park har potential att bli ett kemiindustriellt centrum i norr som utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik – en industripark med världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner.

Den cirkulära industriparken i Luleå har potential att bli ett kemiindustriellt centrum i norr som utvinner morgondagens resurser med innovativ teknik – en industripark med världsledande standard på rena produkter, energieffektivitet och emissioner. 

Gruvavfall blir mineralgödselsällsynta jordartsmetallergips, och fluor.

10 miljarder i investeringar och 500 jobb

Industriparken blir en betydande investering, en motor för lokal tillväxt och drivkraft för resurseffektivitet och en grön omställning. Tack vare möjligheterna att nyttja synergier för produktion av såväl insatsmedel som flera biprodukter vid sidan om fosfor, blir industriparken stor. Det kan också locka till sig andra kringliggande etableringar.

Viktigt för Sverige och Europa

Etableringen är en europeisk, nationell och lokal angelägenhet. Ny kunskap utvecklas samtidigt som europeisk tillgång till kritiska råmaterial ökar. Industriparken, i samarbete med akademi och det lokala näringslivet, skapar jobb och attraherar unik kompetens som stärker LKAB:s såväl som regionens konkurrenskraft och ger möjlighet att bilda lokala kluster och samarbeten.

Läs mer