Hydroprocessen

Hydroprocessen är nyckeln till ReeMAP-projektets framgång. Det är här som mest teknisk nyutveckling krävs.

Det finns idag ingen motsvarande förädlingsprocess som skapar så rena produkter och tar tillvara biprodukter.

Hydroprocessen
Hydroprocessen – Illustration Anders Humlebo/TT Nyhetsbyrån

Olika processsteg

Processbilden ger en förenklad bild av de olika stegen. Flera av delstegen nyttjar känd och beprövad processteknik. Att koppla samman dem till en effektiv och ekonomiskt hållbar process, som når de höga förväntningarna på produktkvalitet är en stor utmaning.

Arbetar i partnerskap

Tillsammans med partners utvecklar LKAB denna teknik i labbmiljö och bänkskaletester, resultaten kommer vara klara under 2021 och blir en avgörande faktor för att kunna realisera projektet.

– Självklart är det en utmaning, inte minst tekniskt och processmässigt. Om vi också kan designa processen så den är effektiv och ekonomisk har vi skapat goda förutsättningar för att nå våra mål om att producera kritiska råmaterial från gruvavfall, säger Ulrika Håkansson, projektchef för ReeMAP.