Kemikalier och insatsmedel

ReeMAP Industrial Park planeras bli en kemiteknisk processanläggning som både förbrukar och producerar insatsmedel och kemikalier som används i förädlingen av mineraler.

Säkerheten i fokus

Som vid alla anläggningar som hanterar kemikalier kommer säkerheten alltid först. Det kommer avspegla sig i anläggningarnas konstruktion och rutiner samt bli en fråga för miljötillståndshanteringen.

Svavelsyra och saltsyra

Svavelsyra är ett nödvändigt insatsmaterial i Hydroprocessen, som tillsätts för att kontinuerligt regenerera Saltsyra. Saltsyra används för att lösa upp apatitkoncentratet och frigöra värdefulla mineral som fosfor, REE:er och Fluor. Svavelsyra är en baskemikalie vars globala produktion överstiger 230 miljoner ton. Det används bland annat i pappersindustrin, metall- och gruvindustrin och för gödselproduktion.

scientist hand in rubber glove holding clear flask with blur petri dish background in medical research science laboratory  background

Vätgas

Vätgasen behövs för att producera ammoniak. För att göra ammoniak grön (koldioxidfri) produceras vätgasen genom elektrolys av vatten med fossilfri el.

Ammoniak

Vätgasen reagerar tillsammans med kvävgas under högt tryck (haber-boschprocessen) och bildar grön ammoniak, utan CO2-utsläpp.