Tidplan

Förstudien pågår just nu och den ska ge svar på om de tekniska utmaningarna kan lösas, den önskade produktkvaliteten uppnås och om det finns en ekonomisk bärkraft i projektet.

Nedan tidplan är en uppskattning och beror även på faktorer utom LKAB:s kontroll.

Tidplan
Tidplan

2020-2021

Förstudie svarar på frågan om ReeMAP kan realiseras:

  • Teknik
  • Lokalisering
  • Investering och driftskostnader
  • Produktkvalitet

2021-2027

  • Förprojektering (ökad noggrannhet och detaljnivå för konstruktion och investering)
  • Investeringsbeslut
  • Miljötillståndsansökan
  • Tillstånd och Byggstart ReeMAP Industrial Park
  • Tillstånd och Byggstart Apatitverk i Malmberget respektive Kiruna

2027

  • Fullskalig produktion

För att realisera projektet måste en rad utmaningar tacklas framgångsrikt.