Produkter

I ReeMAP-projektet planerar vi att skapa värdefulla produkter från gruvavfall. Du kan hitta mer information om varje produkt på produktsidorna.