Fluor är ett grundämne som i naturen förekommer bundet i diverse mineral exempelvis apatit och flusspat.

Fluor orsakar korrosion i kemiska processer vilket är en utmaning som innebär att det ofta deponeras.

Råvarukälla

I ReeMAP är avsikten att utvinna fluor som en biprodukt. Det finns begränsat med råvarukällor för fluor inom EU.

Inom industrin används det i olika former och det finns en stor efterfrågan på fluorprodukter, varför industrin aktivt försöker utveckla nya källor, vilket bland annat beskrivs i denna artikel.

Fluorapplikationer

Det finns många olika industriella och medicinala användningsområden för fluor.

Industriapplikationer finns inom:

  • fluorvätesyra-framställning,
  • produktion av återvunnet stål,
  • keramik,
  • och glasindustri

Exempel på produkter som använder fluor är:

  • teflon
  • tandkräm
  • rengöringsmedel

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information om ReeMAP-projektet.

Kontakt