Fosfor är ett näringsämne som är nödvändigt för allt liv. Det binder samman DNA-kedjan, det finns i våra skelett och det behövs för att växter ska gro.

Livsmedelsproduktionen beroende av fosfor

En växande befolkning kräver ökad livsmedelsproduktion och våra jordar behöver tillföras detta grundläggande näringsämne. Hälften av den globala jordbruksproduktionen är beroende av det.

Att tillsätta fosfor i form av mineralgödsel är ett effektivt sätt att tillföra rätt mängd näring.

Låg grad av självförsörjning inom EU idag

Inom Europa är vi beroende av import, en del fosfor kommer från länder och regioner med geopolitiska problem och risker, och dessutom med höga halter tungmetaller som kadmium. Kadmium drabbar enskilda individer i form av benskörhet, vilket medföra stora samhällskostnader enligt kemikalieinspektionen även i Sverige, trots att Sverige har en lägre tillåten gräns för kadmium genom ett undantag från EU:s regler.

ReeMAP:s tänkta mineralgödsel kommer med god marginal uppfylla dessa strikta krav.

5 gånger Sveriges fosforbehov

Genom ReeMAP finns potential att producera flera gånger Sveriges behov av fosformineralgödsel.

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information om ReeMAP-projektet.

Kontakt