Gips bryts som naturligt förekommande mineral. Men en stor del kommer som en biprodukt från koleldade kraftverk i Europa.

Detta minskar i tillgång i takt med övergång från fossil energiproduktion.

Gips för byggindustrin

LKAB:s planerade produktion av mineralgödsel är inte unik när det kommer till att producera gips. Gips är vanligtvis en biprodukt när fosfor förädlas till mineralgödsel med saltsyra eller svavelsyra.

Problemet i traditionella svavelsyraprocesser är att gipset har orenheter som gör att dess möjliga användningsområden begränsas. I ReeMAP-processen ställer vi höga krav på renhet och kommer avskilja föroreningar, därför kan gipset användas till gipsskivor och cement, istället för att deponeras.

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information om ReeMAP-projektet.

Kontakt