ReeMAP video

20 oktober 2020

Efterfrågan på mineral och metaller är högre än någonsin.

Vi planerar att producera kritiska råmaterial som neodym och fosfor från gruvavfall, i en fossilfri industripark, vilket förklaras i denna video om projektet ReeMAP.

ReeMAP – Dagens avfall blir morgondagens resurser